Piszemy referat – Czym jest referat?

Jednym z podstawowych form zdobywania ocen w szkole zaliczenia przedmiotu na studiach jest oczywiście napisanie referatu na odpowiedni temat zadany przez nauczyciela czy też wykładowcę. Wbrew pozorom napisanie dobrego referatu wcale nie jest trudne, jeżeli tylko będziemy trzymać się kilku najważniejszych faktów na temat tej formy. Dzisiaj przybliżmy je sobie tak, żeby każdy z nas mógł byłeś problemu napisać wartościowy i wysokiej jakości referat. Ale od początku.

Czym jest referat?

Referat to przede wszystkim naukowy tekst przygotowany do wygłoszenia przed publicznością. Z tego też powodu jego odczytanie nie powinno trwać dłużej niż 15-20 minut. Jego celem jest przede wszystkim przekazanie wiedzy na jakiś konkretny temat. Dlatego tez zawiera przede wszystkim fakty naukowe A nie odpady na dany temat. W trakcie pisania warto pamiętać o tym, że powinniśmy pisać w sposób zrozumiały dla odbiorców. Warto układać krótkie ale treścią zdania. Warto również pamiętać o tym, że tekst powinien nadawać się do wygłoszenia. Ważna jest również jego konstrukcją, a więc część zasadnicza powinna być znacznie dłuższa niż wstęp i zakończenie. Sam tekst powinien być również napisany stylem naukowym. Warto również zwracać uwagę odbiorcy, czy też słuchaczom na najważniejsze fakty używając w tym celu sformułowań typu ” warto zwrócić uwage na…”.
Warto wspomnieć też kilka słów na temat samej konstrukcji takiej formy wypowiedzi. Rozpocząć należy od wprowadzenia w treść referatu, następnie przedstawić plan samej wypowiedzi, w tym miejscu można również przybliżyć literaturę, z której korzystaliśmy, a następnie przedstawić zasadniczą część referatu a następnie podsumowanie. W Internecie na pewno uda nam się znaleźć referat przykładowy, który znacznie ułatwi nam napisanie po teraz pierwszy właśnie takiej formy wypowiedzi.
Jak widać wcale nie musimy się stresować, jeśli otrzymamy za zadanie napisanie jakiegoś ciekawego referatu. Na pewno uda nam się znaleźć odpowiednią ilość materiałów do tego potrzebnych.

Może Ci się również spodoba